Ob koncu projekta je bila izdana knjiga “Dar za dar – monografija o obnovi župnijske cerkve in o pastoralnem življenju v župniji”. New PictureKnjiga je bila namenjena v dar vsem, ki so kakor koli sodelovali pri obnovi župnijske cerkve.

Knjiga bralcu predstavi življenje v župniji skozi zadnjih 20 let. Obnova župnijske cerkve je bila trdno povezana s pastoralnim življenjem v župniji. Skoraj nemogoče je postaviti mejnik med obnovo oltarjev in zidov na eni, ter na drugi strani duhovno rastjo vernikov. Gre za preplet številnih zgodb, ki so se v teh letih zgodile, pogled v zgodovino, opis obnovitvenih del in obnovljene opreme; med vrsticami pa lahko jasno razberemo osebni in duhovni napredek posameznikov in župnije nasploh. V spremni besedi je g. nadškof v pokoju, dr. Franc Kramberger zapisal, da je pri tem projektu šlo za »mali ljudski misijon«.

Projekt izdelave voščilnic so sprožili otroci, ko so izražali svoje iskrene poglede na resnično žalosten izgled domače cerkve. Mladi so to priložnost pograbili. Povabili so otroke in začeli izdelovati božične voščilnice. Začeli so šivati. Otrokom so se pridružile njihove družine in ostali farani. Skupaj kar 71 šivalcev. Ob restavratorskih posegih je bilo ugotovljeno, da so lesni črvi popolnoma »požrli« zdrave dele oltarjev in nekako simbolično so farani ponovno te luknje zašili. Za izdelavo 80.000 voščilnic je bilo po oceni potrebnih 100 milijonov vbodov.

Knjiga vsebuje tudi komentarje, vtise tistih, ki so aktivno sodelovali pri izvajanju projekta. Zbralo se je preko 50 takšnih vtisov. Na koncu knjige najdemo tudi statistiko: sezname vseh šoferjev, mladih oznanjevalcev, župnij, šivalcev in nekaj drugih zanimivih podatkov.

  • 80.000 zašitih voščilnic s strani 71 posameznikov in družin
  • 400 kilometrov prejic (do Kopra in nazaj)
  • polovica velikega nogometnega igrišča uporabljenega šeleshamerja
  • 150 obiskanih župnij in sodelovanje pri 350 svetih mašah pred skupaj več kot 50.000 ljudmi
  • 40.000 prevoženih kilometrov (enkrat okoli sveta)
  • 98 sodelujočih otrok in mladih
  • 65 šoferjev
  • 307 vseh sodelujočih

V uvodniku knjige domačinka sestra dr. Snežna Večko poudari, da so Kotlje župnija, kakršno so po II. vatikanskem cerkvenem zboru sanjali. Župnija, kjer delujejo številni laiki in je duhovnik koordinator. Tako se lahko duhovnik posveti svoji prvotni poklicanosti: oznanjevanje evangelija, podeljevanje zakramentov in darovanje svete maše. Velik delež zaslug za takšen napredek župnije nosi tudi projekt Dar za dar in mladi, ki so ta projekt vseskozi vodili. To in še več lahko najdemo v knjigi, ki je več kot to.