DRUŠTVO SOCIALNIH DEJAVNOSTI KOLPINGOVA DRUŽINA KOTLJE
Kotlje 9
SI – 2394 Kotlje

GSM: +386 40 894 798 – Marko
e-mail: kotlje.koroska@gmail.com

Predsednik društva: Izidor Jamnik

Besedila zbral in uredil: Marko Kocuvan
Fotografije: Izidor Jamnik, Marko Kocuvan, Tomaž Kocuvan in Matic Merkač
Besedila: Marko Kocuvan, Izidor Jamnik, Petra Jamnik Kobolt, Veronika Kocuvan, Danica Hudrap, Tomaž Kocuvan, Anne-Marie Valentar,
Besedila in fotografije rubrike “Pešpoti”
Prevod: Matejka Koštric, univ. dipl. medjezikovna posrednica; univ. dipl. nemcistka

Izdelavo spletne strani so omogočili:

  • Zavod Movit na mladina – program “Mladi v akciji” (EU komisija)
  • Društvo socialnih dejavnosti Kolpingova družina Kotlje
  • Župnija Kotlje
  • Občina Ravne na Koroškem
  • Roer informatika