MePZ Rožmarin je gotovo najstarejša delujoča skupina, ki deluje in bogati življenje župnije, kraja in širše okolice. Mešani pevski zbor se ponaša z dolgoletno tradicijo, saj deluje vse od srede osemdesetih let in bo kmalu praznoval tretje desetletje obstoja. Po besedah Rebeke Glasenčnik je bilo leto 2012 za zbor uspešno, »saj smo opravil 44 pevskih vaj, kar pomeni več kot 1760 ur prostovoljnega druženja v korist župnije in širše skupnosti, zapeli smo na 9 pogrebnih slovesnostih, peli smo pri 39 svetih mašah ter se udeležili 7 nastopov izven župnije«.

Na zadnjem srečanju dekanijskih pevskih zborov, tokrat pri svetemu Petru na Kronski gori, pa so štiri pevke prejele priznanja nadškofa za jubilejno in dolgoletno cerkveno petje: Lizika Antolič (50 let), Lizika Praznik (60 let), Pavla Perič (60 let) in »Rozina Rožen, ki je dobila največje priznanje v celi dekaniji za petje v zboru kar celih 70 let«. Zbor vodi ga. Irena Glasenčnik.

MePZ Rožmarin leta 2006

V letu 2021 je MePZ Rožmarin praznoval 35 let delovanja.