V Kotljah smo leta 1996, kot prvi na Koroškem, ustanovili Kolpingovo družino Kotlje, ki je danes registrirana tudi kot društvo. Takratnih 17 članov se je skozi leta povečalo na okoli 40. Skozi vsa leta je naša dejavnost živa in prepoznavna v kraju in izvenkolping njega. Že nekaj let pripravljamo npr. kulturni večer pred hotuljsko lepo nedeljo in vsak krajan nas pozna po organizaciji zanimivih in koristnih predavanj.

Po vzoru krščanskih vrednot je Kolpingova organizacija katoliška, ki v ospredje postavlja družino, življenjsko pomembno izobraževanje, smisel življenja, pomoč v človeški stiski, usmiljenje in ljubezen do sočloveka in drugače mislečih. Vse našteto poskušamo udejanjiti tudi v naši družini.

A. Kolping je bil sodobnik škofa A. M. Slomška in sta se tudi poznala. Oba sta bila zaradi svojih socialnih, narodnih in krščanskih dejavnosti od papeža Janeza Pavla II. posvečena kot blažena. Ko je Slovenija postala samostojna država, se je v naši državi Kolpingov vpliv leta 1993 ponovno obnovil. Ustanovljena je bila Kolpingova zveza Slovenije, ki šteje danes 47 Kolpingovih družin z okoli 1.200 člani v skoraj vseh škofijah.

Relief Kolping in SlomsekZa družinski karakter hotuljske Kolpingove družine je značilno, da se z veseljem združujemo, da imamo v naših vrstah oba spola, stare in mlade, kar vzpodbuja medgeneracijsko spoštovanje in skupno delovanje pri vseh akcijah, ki so pomembne za člane, farane in tudi krajane.

Kolpingova družina Kotlje je v kraju pustila neizbrisen pečat. Čez leto ima približno 30 različnih dejavnosti za člane in širšo javnost. Naj jih omenimo samo nekaj:

  • Vsako leto pred hotuljsko lepo nedeljo člani pripravijo Kulturni predvečer, kjer se lahko predstavijo domači umetniki s svojimi izdelki. V teh letih so obiskovalci lahko odkrili kako bogastvo se skriva v ljudeh, ki so bili obdarovani s čutom umetnosti. Zelo lepo obiskana prireditev priča o potrebi po takšnih dogodkih.
  • Ljudje poznajo Kolpingovo družino tudi po letno dveh organiziranih predavanjih na aktualno temo (zdravstvo, potopis, razvoj kraja in podobno).
  • Družina si prizadeva, da bi v svoje vrste vključila čim več aktivnih mladih in danes se lahko pohvalimo z največjim številom mladih članov v Kolpingovih družinah po Sloveniji.
  • Svoje poslanstvo čuti družina tudi v pomoči in sodelovanju z drugimi skupinami v kraju. Tako sodeluje z župnijo Kotlje, mladimi župnije, KS Kotlje, PGD Kotlje, itd.
  • Velik poudarek daje druženju in povezovanju članov in njihovih družin. Organizirajo 2 piknika letno kjer se spomnijo tudi jubilantov, ki so v tistem letu praznovali.
  • Pred 7 leti se je družina organizirala v Društvo socialnih dejavnosti Kolpingova družina Kotlje.
  • Najbolj prepoznaven pečat je prispevala Kotljam in širši okolici z izdajo kar treh obširnih zgibank in monografij namenjenih turizmu. Ena je po dobrem letu doživela prvi ponatis. Vse zgibanke so bile raznešene širom po Sloveniji in tujino.
  • Septembra 2011 je družina organizirala tudi mednarodno srečanje Kolpingovih družin v Kotljah. Srečanja se je udeležilo okoli 400 Kolpingovcev iz Nemčije, Avstrije, Hrvaške in Slovenije.

Kolpingova družina Kotlje je praznovala 30.marca 2021, 25. obletnico ustanovitve Kolpingove družine in 15. letnico delovanja Društva socialnih dejavnosti Kolpingova družina Kotlje.

V sodelovanju s Koroškim filatelističnim društvom je bila izdana osebna znamka, priložnostni poštni žig in dotisk na kuverti.