Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Kotlje je najstarejše društvo v našem kraju. Ustanovljeno je bilo leta 1923, z namenom pomagati ljudem ob nesrečah. Ta ideja je še danes vodilo gasilskega društva Kotlje.

V društvo so včlanjeni krajani Kotelj in bližnje okolice. V letu 2007 je bilo v društvo včlanjenih 170 članov. Sredstva za delovanje društva pridobimo iz sredstev lokalne skupnosti, predvsem pa z lastnim prostovoljnim delom.

Društvo je bilo aktivno ves čas svojega več kot osemdesetletnega delovanja. Ohranilo se je skozi ves dinamičen čas, ki ga je v tem času doživljala Slovenija. Ustanovljeno je bilo v času kraljevine Jugoslavije, svoje največje tekmovalne uspehe je dosegalo v času »nove« Jugoslavije, po osamosvojitvi Slovenije pa smo uspeli zgraditi in opremiti sodoben gasilski dom.

PGD ni le najstarejše društvo v kraju, temveč tudi najaktivnejše. Radi rečemo, da v Kotljah ni prireditve pri katerih ne bi sodelovali naši gasilci. Še vedno ostaja ideja, ki je botrovala ustanovitvi našega društva, gonilna sila delovanja društva – torej pomoč krajanom ob nesrečah.

Domača facebook stran društva: — KLIKNI —

Obnovljeni gasilski dom – vir slike facebook PGD Kotlje