Kulturno društvo je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje državljanov, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničujejo svoje interese na področju kulture in s tem prispevajo h bogatenju kulturnega življenja v svojem ožjem in širšem okolju.
Osnovni namen kulturnega društva je razvijanje ljubiteljih, kulturnih dejavnosti s spodbujanjem kulturne ustvarjalnosti, kulturne vzgoje in izobraževanjem, posredovanjem in varovanjem kulturnih vrednot.

Kulturno društvo izvaja naslednje naloge:

  • zagotavlja pogoje za izvajanje kulturnih programov;
  • organizira kulturne prireditve;
  • izdaja publikacije;
  • povezuje ljubiteljske kulturne ustvarjalce;
  • sodeluje z društvi Slovencev v zamejstvu ali po svetu;
  • sodeluje s sorodnimi društvi doma in v tujini;
  • podeljuje priznanja za dosežke na področju kulture;
  • obvešča javnost o svojem delovanju.


Vsakdo, ki se interesno, ljubiteljsko, pedagoško ali kako drugače želi kreativno in inventivno ukvarjati z dejavnostjo kulturnega društva in želi s svojim znanjem in izkušnjami prispevati k ciljem in nalogam, zaradi katerih je društvo ustanovljeno, je lahko član društva.