Župnijski gospodarski svet, ključarji, je po svoji naravi in namenu župnikovo posvetovalno in delovno telo, ki obravnava vprašanja, povezana z gospodarskimi zadevami župnije in materialnimi pogoji za njeno versko in pastoralno delovanje; pripravlja delovne predloge in sklepe ter skrbi za njihovo uresničevanje, pri tem sodeluje z Župnijskim pastoralnim svetom.

Gospodarski svet skrbi, v skladu s cerkvenimi določbami, da se sredstva namensko uporabljajo: zlasti na področju dobrodelnosti, vzdrževanja cerkvene opreme in primernega bogoslužja, skrbi tudi za pravično in urejeno delovno razmerje, če ima župnija redno zaposlene osebe. Daje mnenje in soglasje za večje naložbe.

Župnijski gospodarski svet šteje pet članov in se sestaja po dogovoru.