Najstarejše župnijsko glasilo v dekaniji, ki ni samo list z oznanili in napovednikom, ampak mnogo več. Biser je mesečno glasilo župnije Kotlje. Kmalu bo obhajalo okroglih 20 let izhajanja. Nastalo je leta 1994 na veliko željo takratnega župnika g. Avguština Raščana in po idejnem osnutku Veronike Kocuvan. Prva številka je zagledala luč sveta januarja 1995. Prvi uredniški odbor pa se je sestal šele jeseni leta 1995, ob prihodu novega župnika (Marjan Plohl, Irena Oder – lektoriranje, Jožica Pušnik – kopiranje, Damijan Kocuvan – računalniško oblikovanje, Veronika Kocuvan, Anne-Marie Valentar in Petra Kobolt). V tretjem letniku je računalniško oblikovanje prevzela Anne Marie Valentar, odboru se je za kratek čas priključila tudi Mojca Potočnik (do smrti v letu 1997). Uradno je uredniški odbor v glasilu Biser zapisan šele leta 1999. Odboru se je pridružila še Vladimira Žerjav (do leta 2002). Leta 2000 je postala članica odbora Andreja Šipek, 2004 Erika Jamnik, 2007 Tomaž Kocuvan, leta 2009 je računalniško oblikovanje prevzel Marko Kocuvan. Vsi našteti so redno pisali članke za glasilo vrsto let ali jih pridobivali in s tem so si tudi zaslužili članstvo v uredniškem odboru. S tem, ko je župnije Kotlje “padla” pod soupravo iz Ravne, sta se tudi uredniški odbor in vsebina Bisera močno okrnila.

Biser ima bogato, raznovrstno vsebino. V njem so članki o dogajanju v župniji, poročila s pastoralnih svetov, razmišljanja o posameznih obdobjih v cerkvenem letu, aktualne teme, kateheza za vse starostne skupine, odmevi in razmišljanja posameznih župljanov in delujočih skupin v župniji, duhovni nagovor, poročilo o krstih, porokah, pogrebih, zelo veliko razmišljanj prispevajo tudi mladi, pa še in še …

Za redno izhajanje skrbi uredniški odbor. Vsak član ima točno določeno nalogo. Delo teče po začrtani poti in je organizacijsko dobro pripravljeno. Člani odbora se redno sestajajo na sestankih, kjer se skupaj dogovorijo o nadaljnjem delu in vsebinah posameznih številk … V Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika v Ravnah so shranjene vse izdane številke. Vezano glasilo služi tudi kot bogato darilo za posebne goste.

2013
Biser 1, letnik 19 Biser 4, letnik 19 Biser 7-8, letnik 19  Biser 11, letnik 19
Biser 2, letnik 19 Biser 5, letnik 19 Biser 9, letnik 19  Biser 12, letnik 19
Biser 3, letnik 19 Biser 6, letnik 19 Biser 10, letnik 19
2012
Biser 1, letnik 18 Biser 45, letnik 18 Biser 89, letnik 18 Biser 12, letnik 18
Biser 2, letnik 18 Biser 6, letnik 18 Biser 10, letnik 18
Biser 3, letnik 18 Biser 7, letnik 18 Biser 11, letnik 18
2011
Biser 1, letnik 17 Biser 4, letnik 17 Biser 78, letnik 17 Biser 12, letnik 17
Biser 2, letnik 17 Biser 5, letnik 17 Biser 910, letnik 17
Biser 3, letnik 17 Biser 6, letnik 17 Biser 11, letnik 17

2010

2009