V župniji se že nekaj let marljivo sestaja med drugimi skupinami tudi biblična skupina.

Prizadevamo si, da bi branje ne bilo preveč strokovno ali zgolj na ravni razpravljanja, temveč, da bi Sveto pismo vedno bolj postajalo knjiga naših življenjskih izkušenj. Kot majhno občestvo poskušamo rahljati zemljo naših življenj, da bo lahko vzklilo seme in se v skupni molitvi obračamo Nanj, ki ji daje rast.

Bogastvo »knjige življenja«, kakor imenujemo Sveto pismo, je neizčrpno, tako kot je božja ljubezen do nas nepresahljiva.

Kdor se nam želi pridružiti v prostorih našega župnišča, je prisrčno dobrodošel.