Kmetija Pavšar leži v Podgori nad Kotljami, levo v križišču ceste Šrotnek-Ivarčko jezero-Uršlja gora. Na kmetiji nudimo meso in mesne izdelke pridelane na lastni kmetiji. Izdelki že vrsto let prejemajo priznanja »Dobrote slovenskih kmetij«. Oglasite se lahko vsak dan.

Kmetija Pavšar
Ivan Ivratnik
Podgora 33
2394 Kotlje

Tel: 02 822 04 91