Ozrimo se malo v preteklost. Pred 10 leti je bil v župnijski cerkvi na vrhuncu projekt Dar za dar, ki so ga predano vodili naši aktivni mladi. Ravno v jesenskih mesecih so restavratorji odpeljali stranski oltar sv. Florjana. Na obnovo je tako čakal samo še glavni oltar. Cerkev je 12 let počasi dobivala podobo, kot so si jo skozi čas zamišljali predniki.

Letošnje leto (2017) pa je za župnijo pomembno predvsem zaradi enega mejnika. Leta 1992 je župnija praznovala 625 let »ustanovitve cerkve v Kotljah leta 1367,« kot sta v takrat izdani publikaciji zapisala Tone Sušnik in Avguštin Raščan (Hotuljska cerkev slavi). Letos torej mineva natanko 650 let odkar je oglejski patriarh Markvand izdal 25. oktobra 1367 dovoljenje za zidavo cerkve svete Neže, svetega Primoža in svetega Felicijana. Kdaj je sicer nastala cerkev posvečena sv. Marjeti (še) ni znano.

Sicer pa so Kotlje bile v doslej znanih zgodovinskih listinah omenjene že nekoliko prej. Zgodovinar, doktor Vinko Skitek, v knjigi Dar za dar zapiše, da je leta 1242 v listinah omenjen Werner iz Kotelj in v listini iz leta 1313 Ulrik Pfanberški zagotavlja, da nima pravice do posesti na območju Kotelj. Torej so Kotlje obstajale že pred 775 leti! Več o tej tematiki si lahko preberete v omenjeni knjigi Dar za dar.