– 94 izdaja Koroškega filatelističnega društva

– oblikovanje dotiska, osebne znamke in priložnostnega poštnega žiga – Izidor Jamnik

– naklada 1oo kosov dotiskanih kuvert  z osebno znamko

– 15. izdaja “Božičnega žiga” na pošti 2394 Kotlje