Kuharjevi dnevi, ki v oktobru že tradicionalno potekajo v Kotljah in so posvečeni bratom Kuhar (Alojzu, Avgustu, Ivanu in Lovru), so bili tokrat obeleženi s prav posebno predstavitvijo. V kulturnem domu v Kotljah je bila predstavljena  publikacija ob 120. obletnici Prežihovega rojstva pod naslovom … in teče življenje pod Goro …

Publikacijo je predstavil uredniški odbor: mag. Irena Oder, Bojana Verdinek, Alojz Pristavnik, Mirko Osojnik in Vojko Močnik.

V uvodu so plesalci Folklorne skupine Kulturnega društva Prežihov Voranc zaplesali »abšajdasnik«. V jesenskem času, v drugi polovici oktobra, so morali kmetje priskrbeti steljo za živino, brez stelje pa tudi ni bilo gnoja. Ponekod so tako spravljali odpadlo listje, v gozdu so nabirali mah, praprot, resje … Še posebej je bila zanimiva steljaraja. Če sta bili steljaraji pri dveh kmetih, je bilo veliko veselja ali pa prava sramota, ko je ena skupina poskušala na skrivaj poslati »abšajdasnik«, ki je sestavljen iz najrazličnejših stvari, tudi ostankov hrane. Nosijo ga le najdrznejši in najhitrejši. Ko pride nosač na cilj, mora svoj prihod glasno naznaniti. Potem mora bežati, da ga ne ulovijo. Če ga pa, mu vrnejo prinešeni abšajdasnik in ga zasmehujejo. Če pa jim uteče, morajo drugi skupini vrniti abšajdasnik, kar pa je težje.

Sledil je govor župana Občine Ravne na Koroškem, mag. Tomaža Rožena. Župan je v svojem govoru med drugim dejal: «Življenje teče, ljudje pridemo in gremo. Na svoji poti veliko doživimo in pustimo. Gora ostaja ista, nema in mogočna. Mnogi tečemo in so tekli pod svoje življenje pod Goro. Največji med nami, ki je pustil globoke sledi človeškega ustvarjanja, je bil Prežihov Voranc. O njem in ob njem se učimo, iščemo navdih in se k njemu nenehno vračamo« …

Pred letom dni je župan mag. Tomaž Rožen imenoval uredniški odbor in na člane naslovil projektno nalogo – Priprava publikacije o človeških virih Občine Ravne na Koroškem. Zgolj z namenom, da ob 120. obletnici rojstva Lovra Kuharja-Prežihovega Voranca pripravijo obširno publikacijo. Publikacijo, ki bo tudi kot zahvala pomembnim osebnostim, ki so v našem okolju in celotni občini pustili svoj pečat na področju gospodarstva, družbenih in športnih dejavnosti, umetnosti ali kako drugače prispevajo k današnji podobi mesta Ravne in občine kot celote, saj je človek vir napredka, hkrati pa so vsi dosedanji dosežki rezultat vloženega dela, idej in zamisli ljudi, ki so doslej aktivno krojili razvoj kraja, mesta in doline. To naj bo tudi publikacija, ki bo v sliki in besedi predstavila občino širšemu okolju.

Prvi del, ki sta ga pripravili mag. Irena Oder in Bojana Verdinek je posvečen Lovru Kuharju– Prežihovemu  Vorancu.
Prvi del prvega dela je pripravila mag. Irena Oder.  Obsega 17. strani obsegajoč Prežihov rokopisni fragment Na steljaraji. Predstavljen je tudi Sušnikov rokopisni zaznamek, ki govori o tem, kako je za rokopis prišel v KOK. Verdinekova je uredila drugi del prvega dela, ki prinaša anekdotične spomine, ki jih je pridobila tako od ustnih kot tudi pisnih virov.

V drugem delu, ki sta ga pripravljala Mirko Osojnik in Alojz Pristavnik, so zajeti živi viri –  osebnosti. Kar 140 imen je v knjigi, predvsem ljudi, ki so veliko prispevali k razvoju naše občine na različnih področjih.

Tretji del pa govori o Občini Ravne na Koroškem in ga je uredil in pripravil Vojko Močnik. Predstavlja vseh 14 naselij v Občini Ravne na Koroškem z vsemi informacijami in čudovitim slikovnim materialom ter potmi, spomeniki narave, sledovi daljne preteklosti, govori o redkih kamninah, jamah, slapovih, naravnih mostovih, drevesnih orjakih in življenjskem utripu.

Publikacijo je oblikoval Andrej Knez. Izšla je v tiskarni  Gorenjski tisk, v nakladi 1000 izvodov in obsega 239 strani. Publikacijo sta izdali Občina Ravne na Koroškem in Prežihova ustanova. Fotografije zanjo so prispevali Tomo Jeseničnik ter arhiv Občine Ravne na Koroškem (Stanko Mravljak, Aleksander Ocepek), arhiv KOK ter osebni arhivi. Sodelovali so še številni posamezniki tako z nasveti kot pridobivanjem tekstov, fotografij.

Kot so povedali uredniki čudovite in zanimive publikacije ob koncu: «Na koncu smo prišli do zaključka, da je mogoče ta publikacija, upajmo, dober začetek, saj mnogi imajo kaj pokazati in povedati in občina skozi čas pomembno spreminja podobo. Tovrstnih publikacij je premalo. Se pa zavedamo mnogih pasti in tudi ta začetek bo morda za koga polemičen, a tako pač je v življenju. Boste pa drugi popravili, in če vam bo ta publikacija dovolj dober izziv, smo največ dosegli.«