Kulturno društvo Svitanje je ob Materinskem dnevu pripravilo lepo prireditev v dvorani Kotlje.

Nastopali so učenci Podružnične šole Koroških jeklarjev Kotlje, Osnovne šole Prežihovega Voranca, Vokalna skupina Svitanje in Brančur ter mladi glasbeniki Hudourniki.