Kolpingova družina Kotlje letos praznuje 25 let delovanja. Ob tej priložnosti je Kolpingova družina Kotlje v sodelovanju s Koroškim filatelističnim društvom izdala filatelistično celoto, ki zajema osebna znamka, dotisk na kuverti z zaporedno številko KFD 232/2021 in priložnostni poštni žig, ki bo v uporabi  pošti 2394 Kotlje 30.3.2021 in še 14 dni za morebitno dodatno žigosanje.

Dotisk na kuverti prikazuje župnijsko cerkev sv. Marjete, kjer ima sedež Kolpingova družina Kotlje. Na zgornji levi strani dotiska pa je prikazana podoba Adolfa Kolpinga iz anitpendija, ki je nameščen pod stranskim oltarjem sv. Petra in Pavla v župnijski cerkvi.

Na pošti 2390 Ravne Koroškem pa je hkrati na ogled postavljena še enovitrinska filatelistična razstava s tematiko Adolfa Kolpinga v filateliji in cerkveno tematiko z naslovom Slovenske cerkve na znamkah in priložnostnih poštnih žigih.