Zadovoljen sem, da v tem trenutku, ko beležimo 21. obletnico delovanja Kolpingove družine tu v Kotljah, predajam dolžnost funkcije predsednika zanesljivemu kandidatu. Sam se moram sprijazniti, da je čas opravil svoje in da je za družino potrebno novo vodstvo. Pomembno bo, da bo družina še naprej čvrsti člen naše farske skupnosti in kraja. Dosegli smo naš cilj in bili dobro sprejti v farski skupnosti, kraju in priznani v domovini ter daleč po srednji Evropi. Lahko trdim, da smo se dobro usklajevali s Kolpingovci v Avstriji, Nemčiji in Švici. Z obiski  in druženji smo vzpostavili zelo globoke prijateljske odnose in sedaj Kotlje pozna veliko ljudi, kar je zelo dobro. Kaj se je dogajalo tu v kraju in vezalo našo družino je bilo vse analitično napisano in podprto s številkami, s čemer smo se lahko vsi seznanili. Posebej moram poudariti kako nesebično so nam pomagali farani in krajani, ter prijatelji z inozemstva. Take solidarnosti in ljubezni do fare še v našem kraju ni bilo, kar je tudi del našega uspeha. Če tudi je naš bivši župnik Plohl Marijan odšel, moramo priznati, da nas je vse skupaj močno motiviral in močno spodbujal. Ne moremo spregledati, da so nas kot družino pohvalno ocenili nadzorniki Kolpinovega mednarodnega združenja, ki so več krat prišli v Kotlje ocenjevat našo delo. Kar se dotika enoletne dejavnosti družine ugotavljam, da smo vse naloge po letnem planu v celoti dobro izvršili. Zato se vsem članom in vsem ostalim, ki sem jih že omenil LEPO ZAHVALJUJEM.

Ko zaključujem moje delo, se morem spomniti naših članov, ki so odšli v večnost, Danila Laznika in tajnice Nade Naveršnik, ki jo močno pogrešamo. Imejmo zmeraj v mislih, da smo božji otroci, zato naj nas spremlja vzgled ADOLFA KOLPINGA in božji blagoslov!

Ludvik Lichteneger, častni predsednik