Udeleženki kariernega kluba »Mladi bi radi«, Vanja Gostenčnik in Nina Ošep, ki ga na Ravnah na Koroškem organizira Zavod Nefiks,  sta se v oktobru podali na njuno bivšo osnovno šolo, OŠ Koroški Jeklarji, kjer sta pri delu dva dni opazovali delo socialne pedagoginje, gospe Tanje Naveršnik.

Namen projekta »Mladi bi radi« je s celostnim pristopom h karierni orientaciji pri udeleženih mladih razviti in preizkusiti socialne in državljanske kompetence in jih umestiti v vseživljenjsko karierno orientacijo. V okviru kariernih klubov zato veliko časa namenimo temu, da dijaki razmislijo kateri so tisti poklici, ki jih zanimajo in kakšno delo bi radi opravljali po zaključenem šolanju. Še bolj pomembno pa je, da se dijaki s poklicem tudi »osebno« srečajo.

Vanja in Nina sta svojo izkušnjo opisali takole:« Ta dva dneva sva osebno vzeli kot dneva polna novih izkušenj, znanja in misliva, da tudi potrditve, da razmišljava v pravi smeri na kateri študij se vpisati. Z gospo Tanjo sva preživeli njen celoten delovni dan, izvedeli sva kako potekajo ure ISP in DSP, skratka ure dodatne strokovne pomoči in nato tudi bile prisotne pri teh urah. Videli sva izrazito potrebo po prilaganju programa za vsakega posameznika, kako poteka priprava načrta za otroka, kdo vse pri tem sodeluje, kaj je treba upoštevati,… Seveda sva bili prisotni tudi na enem takih sestankov-sestanku strokovne skupine. Skratka, najina dneva sta bila polno zasedena, polna znanja, izkušenj, pa tudi spominov na osnovno šolo. Eno uro sva namenili tudi ‘obisku’, enega izmed učiteljev, g. Plevnika, ki naju je z veseljem uporabil pri poteku njegove ure. Zato se želiva tudi vsakemu posebej zahvaliti, gospe Tanji Naveršnik, da naju je sprejela in nama namenila čas in posredovala znanje, da nama je sploh dovolila prisotnost pri obravnavah. Ravnatelju Aljažu Bankonu, ki je prav tako podprl idejo in naju takoj napotil k gospe Naveršnik. Hvala seveda tudi vsem učencem, ki so bili takrat prisotni, da se naju niso (preveč) prestrašili in še vedno sodelovali tako kot ponavadi.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, tretje razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prve prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«, ter Javnega razpisa za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih kompetenc mladih.