Projekt Dar za dar še vedno odmeva in se nadgrajuje

V petek, 14. 11. 2014, je v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika potekala okrogla miza o projektu in knjigi Dar za dar. Na okrogli mizi so sodelovali: urednik knjige in soustvarjalec projekta Marko Kocuvan, predstavnica mladih župnije Kotlje Maruška Krajnc, zgodovinar Vinko Skitek, Anne Marie Valentar, ki je bila 15 let predsednica kulturnega društva v Kotljah, in doktor Drago Rudel. Odlomke iz knjige sta brali Rebeka Glasenčnik in Janja Golobinek. Glasbenika Martin Štrekelj in Alekseja Gorenšek sta poskrbela za prijetno vzdušje.

Pobudi za okroglo mizo sta bili: priznanje za kolektivno delo in naziv Naj prostovoljski projekt 2013, ki ju je projekt Dar za dar prejel junija letos, in od izida knjige Dar za dar, Monografija o obnovi župnijske cerkve in o pastoralnem življenju v Kotljah je minilo dobro leto dni.

Projekt Dar za dar se je začel leta 2002 s skromno pobudo, da bi lahko ministranti s prihranki obnovili večno luč in polepšali domačo cerkev, nadaljeval pa se je z zbiranjem sredstev za izvirne šivane voščilnice, s katerimi se je omogočila obnova cerkve svete Marjete v Kotljah. Mladi so ustvarjali voščilnice in za njih prejemali prostovoljne prispevke, obiskovali različne župnije, pisali članke za glasilo in drugo. Krajani so pomagali pri različnih opravilih, šivali, prispevali finančna sredstva, nudili prevoze, kuhali ter projektu namenjali svoj čas in prostor. Ko se je obnova cerkve bližala koncu, so na zahvalnem koncertu udeležencem podarili knjigo Dar za dar, ki je bogata s fotografskim gradivom in v kateri so zajeti opisi ključnih dogodkov obnove farne cerkve, zgodovinskih dejstev in življenja svetnikov ter vtisi sodelujočih.

Gostje okrogle mize so obudili spomine na 12-letno dogajanje v Kotljah. Izpostavili so zgodovino župnije Kotlje, pomen farne cerkve v preteklosti in sedaj, ko je obnovljena, vpliv projekta na vrednote mladih, pomembnost sodelovanja krajanov, združevanje projekta s Kuharjevimi dnevi ter spremljanje napredka v župniji skozi oči nekoga, ki več ne živi v Kotljah, vendar se vanje redno vrača. Na okrogli mizi so pozitivno ocenili projekt in knjigo Dar za dar, hkrati pa so sklenili, da projekt prostovoljstva, optimizma in solidarnosti še zdaleč ni končan, kajti vsi si bodo prizadevali, da bodo tudi v prihodnje delovali v smeri skupnega dobrega.

Spoštovanje kulturne dediščine in dosežkov naših prednikov ter usmerjenost k plemenitemu cilju sta bili vodili Hotuljcev, ki so sodelovali pri obnovi župnijske cerkve, hkrati pa so ob tem duhovno rastli. Potrdili so rek, da je v slogi moč, in dokazali, da je mogoče marsikaj spremeniti oziroma doseči.

Veronika Mravljak Andoljšek

 

Izjave gostov okrogle mize

Maruška Krajnc: Mladi smo se ob projektu učili za življenje in širili pozitivno srčno energijo. Optimizem nam je dajal zagon. Projekt je poglabljal našo vero.

Vinko Skitek: Hotuljci so lahko zgled vsem v Mežiški dolini. S projektom so pokazali, da želijo ohraniti našo dragoceno kulturno dediščino, zato si zaslužijo vso podporo za naprej.

Doktor Drago Rudel: To je odličen primer dobre prakse, krona čez vse pa je monografija Dar za dar, ki daje zgled, kaj lahko ustvari delo z dušo. Takšni izzivi v civilni družbi so investicija v skupno dobro, mladim pomagajo oblikovati zavest in odgovornost za njihove cilje, kažejo pa tudi na zrel odnos do življenja. Mladi so povezali tri generacije. Pokazali so, da je plodovito sodelovanje mogoče.

Anne Marie Valentar: Sogovorniki smo soglasni, da je knjiga izjemna. Zajema dogajanje nekega obdobja, ki je bilo bogato v sodelovanju in medsebojni pomoči; prostovoljstvo v pravem pomenu besede. Izjemno je tudi to, da se je projekt obdržal več kot desetletje na področju, ki mu trenutne družbene razmere niso naklonjene. Predvsem je knjiga dar vsem nam in prihodnjim rodovom. Lahko bi rekli, da je vrhunsko napisana kronika župnije Kotlje.