Kot stražnik se vzpenja Uršlja gora nad nami in hkrati kot varuh nas, Korošcev. Klanjamo se ji z besedo in sliko. Vedno znova odkrivamo njeno lepoto in vedno znova nas preseneča. Spoštljivo stopamo po njenem pobočju, prekritem z mehko odejo pisane narave. Prinaša nam radost, zna pa pokazati tudi svojo temno stran, če je ne spoštujemo dovolj.

Uršlja gora se pojavlja v različnih zgodbah, pesmih, privlačna je za slikarje, fotografe. Pa vendarle gotovo obstaja marsikaj še neodkritega o njej.

V Kulturnem društvu Kotlje smo se v okviru literarnega gledališča Hotuljski vrelec dogovorili, da svetovni dan knjige obeležimo z literarnim večerom, ki ga bomo posvetili naši Gori. Zbrali smo se v sredo, 23.  4.  2014, ob 19.00 v dvorani gasilskega doma Kotlje.

In kako je potekal poklon mogočni Uršlji?

Ženski pevski zbor Solzice je zaokrožil prijetno in toplo prireditev: na začetku je zapel pesem o Uršlji gori Mitja Šipka v priredbi Monike Plestenjak, na koncu pa še o Koroški.

Irena Oder je predstavila rokopisni dokument, ki govori o začetku oziroma gradnji cerkve svete Uršule na Uršlji gori.

Bojana Verdinek, zbirateljica anekdot in pripovedi v Lesenih coklah, je brala zgodbe, povezane z Uršljo goro, in povedala še kaj zanimivega o sami Gori in njenem imenu.

Med pripovedjo so obiskovalci lahko uživali ob ogledu slik Florjana Kotnika (Lubasovega Florija), ki ga je prav tako predstavila Bojana.

Filip Merkač se je spominjal dogodkov med vojno, ko so Nemci obstreljevali Uršljo goro in svojega prvega vzpona nanjo.

Marija Fortin (Gradiška Micka) piše pesmi in z veseljem smo ji prisluhnili.

Irena Pušnik je prebrala pesem Jakoba Vodovnika s Pohorja o koroški deželi.

Med pripovedovanjem so se na platnu prikazovale  stare razglednice, ki so last Mateja Praznika.

Karin S. Dvornik pa je predstavila delo slovenjgraškega slikarja Karla Pečka in njegov opus slik o Uršlji gori.

G. Bricman in g. Bobek iz Kotelj sta nam prijazno posodila nekaj svojih slik Gore, da smo z njimi naredili manjšo, a učinkovito razstavo.

Milena Mesner