Dobri pastir je sestavni del Bernekerjeve prižnice.Dobri-pastir

Tisti čas je Jezus rekel: »Resnično, resnično, povem vam: Kdor ne pride v ovčjo stajo skozi vrata, ampak spleza vanjo od drugod, ta je tat in ropar. Kdor pa pride skozi vrata, je pastir ovc. Njemu vratar odpre in ovce poslušajo njegov glas in svoje ovce kliče po imenu in jih vodi ven.« Jezus jim je povedal to priliko, pa niso razumeli, kaj jim je govoril. Jezus je znova spregovoril: »Resnično, resnično, povem vam: Jaz sem vrata k ovcam. Vsi, ki so prišli pred menoj, so tatovi in roparji, toda ovce jih niso poslušale. Jaz sem vrata. Kdor stopi skozme, se bo rešil; hodil bo noter in ven in bo našel pašo. Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju.« (Jn 10, 1–10.)

V vesoljni Cerkvi vsako leto na četrto velikonočno nedeljo, na nedeljo dobrega pastirja, obhajamo svetovni dan molitve za duhovne poklice, ki ga je leta 1964 uvedel papež Pavel VI. Papež ob tej priložnosti napiše svojo poslanico, v kateri skrbno osvetli in izpostavi enega izmed vidikov poklicanosti, še zlasti poklicanosti v duhovništvo in posvečeno življenje. Sveti oče v svojih poslanicah leto za letom vztrajno vabi škofe, duhovnike, redovnike, redovnice in vernike vsega sveta, naj se velikodušno vključijo v molitev in delo za duhovne poklice ter naj goreče prosijo Gospoda žetve, da pošlje delavce na svojo žetev.

Jezus ni poklical dvanajsterih apostolov, ker bi jim ta služba pripadala zaradi posebnih zaslug, ampak ker jih je sam izbral, da bi bili z njim in da bi jih pošiljal oznanjat veselo novico odrešenja. Zaupal jim je tudi obhajanje evharistije. Po vstajenju jim je dal posebno moč, da v njegovem imenu odpuščajo grehe. Naročil jim je, naj ljudi s krstom naredijo za njegove učence.

Iz tega sledi, da je bistvo duhovnikovega poklica, da razmišlja, čuti, ljubi in dela podobno kot Jezus. Vsebina duhovnikove ljubezni je podaritev samega sebe po Jezusovem vzoru, zato je odločitev za duhovniški poklic odločitev za ljubezen do Boga, do ljudi in končno tudi do sebe.