Sliko Marije Pomočnice je hotuljski cerkvi leta 1950 daroval ddr. Alojz Kuhar in prvotno ni bila sestavni del oltarja. Kronist, župnik Ivan Serajnik, zapiše: »Sliko ‘Brezjanske Marije’ na olju, ki jo je naslikal akad. slikar Theodor Kern, rodom iz Salzburga, sedaj angleški državljan«.

Marija Pomagaj goduje 24. maja.