Podoba svete družina se nahaja v atiki stranskega oltarja svetega Florjana.

Družina je nastala po načrtu Boga, ki je ustvaril moža in ženo. »Bodita rodovitna in množita se, napolnita zemljo!« jima je naročil. (1 Mz 1, 28.)

Čaščenje nazareške družine je vsebovano že pri praznovanju božične skrivnosti: v središču je Kristus, Božji Sin v podobi človeškega otroka, ob njem sta Marija, Božja Mati, in sveti Jožef, Jezusov rednik, pred judovsko postavo pa njegov oče in poglavar družine.

Prvi nastavki čaščenja svete družine so se v Italiji, Belgiji in Franciji začeli uveljavljati od 17. stoletja naprej. Okoli leta 1850, ko so nastopili miselni tokovi, ki so z odkrito sovražnostjo napadali družino in spodkopavali temelje njenega zdravja, se je čaščenje svete družine močneje ukoreninilo. Po zadnjem vatikanskem koncilu obhajamo praznik svete družine v nedeljo po prazniku Kristusovega rojstva. Če v božični osmini ni nedelje, se praznik svete družine obhaja 30. decembra.