KULTURNO DRUŠTVO KOTLJE ŽENSKI PEVSKI ZBOR S O L Z I C E  KOTLJE

 VABI  NA

 L E T N  I      K O N C E R T

 v petek,  6. junija  2014,  ob 19.  uri v Kulturnem domu  Kotlje

 gostje koncerta: Mladi glasbeni talenti

 VABLJENI!

 Letni koncert Solzice – vabilo