Letos bo minilo 2o let od začetka projekta Dar za dar. Kot prvi je bil obnovljen stranki oltar sv. Petra in Pavla. Po 155-letih, 18. maja 2003, pa je obnovljeni oltar blagoslovil takratni mariborski škof dr. Franc Kramberger.

Jeseni leta 2002 so mladi začeli z izdelovanjem božičnih voščilnic. Voščilnice so bile vse ročno izdelane, šivane; za izdelavo vsake je bila v povprečju potrebna ena ura. Za obnovo jih je bilo potrebno izdelati 10.000. Zato so mladi k sodelovanju povabili širšo župnijsko skupnost, pridružili so se tudi nekateri krajani, ki sicer z župnijo niso bili povezani. Z voščilnicami so pobirali darove ljudi in jim v zameno podarili ročno izdelano voščilnico. Torej Dar za dar. Ime projekta je prišel spontano in se obdržal. Še danes odmeva med mnogimi ljudmi. Takratni mladi in otroci, pa se še danes (po 20 letih) radi spominjajo: “Takrat je bilo lepo. Bili smo povezani in sodelovali smo.”

Pozimi so prvi oltar odpeljali restavratorji škofijske restavratorske delavnice in ga vrnili nekaj mesecev kasneje. Oltar je bil popolnoma uničen od lesnih insektov. Številni deli so manjkali, pozlate skorajda ni bilo več. Oltar je bil skozi čas celo večkrat nestrokovno pobarvan, da so mu predniki vrnili vsaj nekaj prvotne lepote. Kipe so morali utrditi s posebnimi tehnikami in tekočinami. Maja 2003 je bil oltar vrnjen takšen, kot je bil leta 1848, ko ga je blagoslovil takratni škof A. M. Slomšek. Obnovljenega je blagoslovil njegov naslednik, škof dr. Franc Kramberger. Prav škof Kramberger je bil glavni “motor”, da je Slomšek dosegel čast oltarja. Z največjim veseljem je blagoslovil “Slomškov” oltar in bil od vsega začetka podpornik projekta. Škof, kasneje nadškof, je otroke, mlade in ministrante tudi večkrat sprejel v škofijskih prostorih. Vsa leta škofovanja se je zelo zanimal za obnovo oltarjev in zidov na eni, ter na drugi strani duhovno rastjo vernikov v Kotljah. V spremni besedi knjige Dar za dar, ki je izšla ob zaključku projekta, je g. nadškof v pokoju, dr. Franc Kramberger zapisal, da je pri tem projektu šlo za »mali ljudski misijon«.

O vseh podrobnostih, napredku, številkah in zgodbah, je redno poročalo tudi župnijsko glasilo Biser. Projekt Dar za dar je prejel tudi naziv “Naj prostovoljski projekt leta 2013“, ki ga podeljuje Mladinski svet Slovenije pod pokroviteljstvom predsednika republike. Prispevek o tem je bil objavljen v oddaji Odmevi. Vabljeni k ogledu! Na dosežek so bili mladi in z njimi celotna župnija, še posebej ponosni. Tudi v posvetnih krogih je bil “Cerkveni” projekt opažen in priznan. Priznanje je podelila tudi občina Ravne na Koroškem.