Kolpingova organizacija je mednarodna. Tudi slovenske Kolpingove družine imajo stike z družinami iz tujine, predvsem Avstrije in Nemčije. Člani Kolpingove družine Kotlje imajo prijateljske vezi med drugim tudi s Kolpingovo družino iz Marburga, pri Koelnu. Letos so se Marburžani na začetku septembra nekaj dni zadrževali v Sloveniji. Obiskali so tudi Kotlje …

Člani so bili na obeh straneh veseli drug drugega in ob prihodu so si hitro padli v objem. Marburžani so bili nazadnje v Kotljah septembra 2011, ko je Kolpingova družina Kotlje gostila 400 članov mednarodnega srečanja družin. Takrat je bila farna cerkev ravno poodrana, bližal se je začetek obnovitvenih del. Tokrat pa so lahko občudovali cerkev v novi preobleki. Predstavniki so jim razložili potek akcije. Bili so navdušeni. Niso se mogli načuditi zagonu in vnemi, s katero se v fari v Kotljah lotevajo projektov. Posebno navdušenje so pokazali nad elanom mladih.

Po ogledu cerkve so se prestavili v župnijski dom, kjer jih je čakala skromna malica. Kljub temu so bili navdušeni in pokazali so svojo veliko hvaležnost. Člani so si izmenjali nekaj daril. Čas skupnega druženja je hitro minil in obljubili so si, da se naslednjič srečajo čez kakšno leto v Marburgu.